Tổng thống Barack Obama gặp Ban lãnh đạo trường Đại học Fulbright Việt Nam

Tổng thống Barack Obama gặp Ban lãnh đạo Đại học Fulbright Việt Nam tại Trung tâm GEM, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/5/2016. Bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Trường Đại học Fulbright Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc chương trình Chính sách công và Quản lý, Trường Đại học Fulbright Việt Nam; Bà Đinh Vũ Trang Ngân, Giám đốc chương trình cử nhân, Trường Đại học Fulbright Việt Nam; Ông Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc các Chương trình Nghiên cứu, Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

(Ảnh từ Nhà Trắng, được chụp bởi Pete Souza)

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý