Xê-mi-na
Hoạt động tại trường Fulbright
16/06/2017

GS. Mitch Leventhal,
Khoa Chính sách và Lãnh đạo Giáo dục, Đại học tiểu bang New York tại Albany (SUNY Albany)

08/06/2017

TS. Lê Việt Phú,
Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

25/05/2017

Giáo sư Hansjorg Herr,
Giáo sư lĩnh vực hội nhập kinh tế liên quốc gia, Trường Kinh tế Luật Berlin, Đại học Khoa học Ứng dụng Berlin

11/05/2017

Nguyễn Văn Giáp,
Nghiên cứu viên cao cấp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ vùng Mekong, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

26/04/2017

Ông Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên Chính sách công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý