Thế khó xử của nhà tập quyền mang tư tưởng cải cách: Đóng khung tham nhũng, lập thương hiệu chính trị và kiểm soát truyền thông ở Trung Quốc

Thời gian: 12:00-13:30, thứ Ba, ngày 27/6/2017, tại phòng học A

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Thế khó xử của nhà tập quyền mang tư tưởng cải cách: Đóng khung tham nhũng, lập thương hiệu chính trị và kiểm soát truyền thông ở Trung Quốc", do GS. Scott Fritzen, Trường Quản trị và Chính sách công Evans, Đại học Washington trình bày.

Anh chị học viên quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 12h00 ngày 26 tháng 6 năm 2017.

Chương trình sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Chương trình sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

        


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

    © 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý