Giá điện sinh hoạt, ước lượng nhu cầu sử dụng điện, và hàm ý đối với chính sách phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Thời gian: 12:00-13:30, thứ Năm, ngày 8/6/2017, tại phòng học A

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Giá điện sinh hoạt, ước lượng nhu cầu sử dụng điện, và hàm ý đối với chính sách phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam", do TS. Lê Việt Phú, Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thực hiện.

Anh chị học viên quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17h00 ngày 6 tháng 6 năm 2017.

Chương trình sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Chương trình sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

        


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

    © 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý