Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
17/05/2016

Giáo sư Clifford Shultz, Giáo sư danh hiệu Charles H. Kellstadt ngành Marketing, Trường Kinh doanh Quinlan, Đại học Loyola Chicago

05/05/2016

TS. Nguyễn Tiến Thông, Giáo sư phụ tá (Assistant Professor), Đại học Nam Đan Mạch, Vương quốc Đan Mạch

28/04/2016

GS. Jay Rosengard, Giảng viên Chính sách công, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard

21/04/2016

TS. Lê Việt Phú, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

07/04/2016

TS. Đinh Công Khải, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý