Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
22/06/2016

Nhóm Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank)

13/06/2016

PGS. Annette M. Kim, Trường Chính sách công Sol Price, Đại học Nam California, Hoa Kỳ

02/06/2016

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

23/05/2016

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ

19/05/2016

Giáo sư James Riedel, Giáo sư danh hiệu William L. Clayton, ngành Kinh tế học quốc tế, Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý