Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
28/07/2016

GS. Nguyễn Xuân Hải, Giáo sư phụ tá (Assistant Professor) chuyên ngành Kinh tế học, Đại học Hồng Kông Trung Quốc

21/07/2016

Bà Phạm Chi Lan, Nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (PMRC)

13/07/2016

Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý