Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
20/11/2006
Bà Harriet Mayor Fulbright

Chủ tịch Trung tâm J. William Fulbright

05/11/2004
Ông Peter Kovach

Giám đốc Văn phòng Ngoại giao Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

13/06/2003
Ngày: 13/06/2003 tại FETP
Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý