Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
04/12/2009
Ông Marijn van Tiggelen
Chủ tịch Tập đoàn Unilever Việt Nam

03/12/2009
Ông Brian van Arkardie
Chuyên gia Kinh tế
Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý