Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
20/04/2017

Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

05/04/2017

TS. Trương Minh Huy Vũ,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

ThS. Phạm Ngọc Minh Trang,
Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

02/03/2017

TS. Vũ Thành Tự Anh,
Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

09/02/2017

TS. Đinh T. Hinh,
Chủ tịch và CEO, Đổi mới và Tăng trưởng Kinh tế, Hoa Kỳ; Nghiên cứu sinh cao cấp, Đại học Indiana

19/01/2017

TS. Lê Việt Phú,
Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý