Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
14/07/2011
Ngày: 14/07/2011 tại FETP, từ 08:30 đến 11:00
15/06/2011
Ông Alan M. Trager

Thành viên cao cấp và Chủ nhiệm Nhóm Nghiên cứu Mô hình Hợp tác Công – tư

Trung tâm Mossavar-Rahmani về Doanh nghiệp và Chính phủ - Trường Harvard Kennedy

12/05/2011
Ông John Hendra
Điều Phối viên Thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Ông John Hendra chuẩn bị rời Việt Nam sau 5 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo các cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam

17/03/2011
Ông Carl Hanlon

Giám đốc Truyền thông khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

World Bank

16/01/2011
Giáo sư Stephen M. Walt
Đại học Harvard Kennedy

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý