Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
06/01/2015

Luật sư Phan Trung Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

15/12/2014

Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

02/12/2014

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

19/11/2014

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý