Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
19/11/2015

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

12/11/2015

TS. Hồ Long Phi, Nguyên Phó ban Điều phối chương trình chống ngập TP.HCM, Thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu, Giám đốc Trung tâm quản lý nước và Biến đổi Khí hậu – Đại học Quốc gia TP.HCM

09/11/2015

TS. Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

29/10/2015

Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý