Hoạt động tại trường Fulbright
Hoạt động tại trường Fulbright
14/01/2016

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp

07/01/2016

Cô Lê Thị Quỳnh Trâm, Giám đốc dự án Sáng kiến Chính sách công Hạ vùng Mekong & Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

30/12/2015

Cô Hoàng Ngọc Lan, Nghiên cứu sinh về Quản lý giáo dục đại học, Trường Đại học Tiểu bang New York tại Albany

23/12/2015

Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

10/12/2015

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý