Hoạt động tại trường Fulbright
24/07/2017

Chương trình Học kỳ Hè FUV YSEALI Summer School 2017, diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017, do Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ được tổ chức bởi Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), đã khai mạc sáng nay tại FUV. 

16/06/2017

GS. Mitch Leventhal,
Khoa Chính sách và Lãnh đạo Giáo dục, Đại học tiểu bang New York tại Albany (SUNY Albany)

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý