Ấn phẩm mới
15/07/2015

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa,

Khoa Luật & Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

NXB Công An Nhân Dân 2015

20/01/2015

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Xuân Thành

Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và Nhà nghiên cứu của Viện Rajawali về Châu Á tại Trường Harvard Kennedy, Giảng viên Chính sách Công

NXB Khoa học Xã hội, 2015

23/10/2014

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa,

Khoa Luật & Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

NXB Công An Nhân Dân 2014

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa

NXB Công An Nhân Dân 2011

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý