Nghiên cứu đang thực hiện
Nghiên cứu chính sách là một quá trình không ngưng nghỉ. Luôn xuất hiện các cách nhìn mới đối với các vấn đề chính sách cũ, đồng thời cuộc sống luôn tiến về phía trước lại đặt ra những vấn đề chính sách mới cần giải đáp. Trong mục này các bạn sẽ tìm thấy một mẫu đại diện các nghiên cứu đang trong quá trình thực hiện của các giảng viên và nhà nghiên cứu của FETP.
Tên
Ngày
Tác giả
Ngôn ngữ

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý