Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình

 FETP phấn đấu vì những mục tiêu sau:

  • Trở thành một trung tâm ưu tú trong giảng dạy và nghiên cứu, hiểu rõ về toàn cầu hóa và những thử thách đi kèm.
  • Giúp hiện đại hóa năng lực của chính phủ trung ương về phân tích chính sách kinh tế thông qua nghiên cứu, nghiên cứu tình huống, và đào tạo cao cấp.
  • Thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế ở cấp tỉnh thành.
  • Thúc đẩy tính đa dạng và những chuẩn mực cao trong giáo dục.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý