Hồ sơ học viên

Chương trình nhắm vào những nhà chuyên môn có quyết tâm phấn đấu cao, có kinh nghiệm làm việc thực tế và đang tích cực tìm kiếm một cơ hội được đào tạo về chính sách công với trọng tâm là kinh tế học để phát triển năng lực chuyên môn của mình. Đối tượng đào tạo chủ yếu là các nhà quản lý trong khu vực nhà nước và các nhà hoạch định chính sách. Nói chung, học viên thường là cán bộ ở các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức tài chính - ngân hàng và các trường đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam.

Học viên sẽ nhanh chóng nhận ra rằng bạn học là một trong những nguồn lực quí giá nhất của Trường Fulbright. Sự tương tác giữa các học viên là một phần thiết yếu trong quá trình tham gia chương trình một năm, và việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự trao đổi này là yếu tố cốt lõi trong sứ mạng đào tạo của trường. Các học viên học hỏi lẫn nhau thông qua chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài lớp học, tạo nên sự gắn kết lâu dài sau khi đã tốt nghiệp. Việc học tập tại Trường Fulbright nhiều khi chính là cơ hội đầu tiên để các học viên gặp gỡ với những người có cùng mối quan tâm chuyên môn đến từ các vùng khác nhau trong cả nước.

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

MPP8     MPP7      MPP6       MPP5       MPP4       MPP3        MPP2        MPP1

Chương trình một năm về Chính sách công

K1    K2     K3     K4     K5     K6     K7      K8      K9      K10      K11       K12      K13

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý