Ban quản lý & hành chính

Ban quản lý

Họ & tên
Chức danh
Giám đốc Trường chính sách công và quản lý thuộc Đại học Fulbright Việt Nam
Giám đốc Đào tạo
Đại diện ĐHKT TP.HCM tại FETP; Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giám đốc Phát triển Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Giám đốc LMPPI; Giảng viên Chính sách Công, Quản lý Đào tạo; Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Bộ phận hành chính 

Họ & tên
Chức danh
Trợ lý Hành chính
Trợ lý Quản lý Tài chính
Trợ lý Quản lý thông tin
Cán bộ Quản lý Đào tạo
Trợ lý Đào tạo
Cán bộ Công nghệ Thông tin
Cán bộ quản lý Nhóm Tương tác, hoạt động dịch thuật và Đối ngoại, Cán bộ quản lý công tác cựu học viên
Cán bộ kỹ thuật Công nghệ Thông tin
Trưởng phòng Tài chính và Hành chính

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý