TS. Vũ Thành Tự Anh

Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh là Giám đốc Nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP. HCM, đồng thời là Nhà nghiên cứu cao cấp tại trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy.

Giám đốc, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Email: anhvt@fetp.edu.vn

Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh là Giám đốc của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP. HCM, đồng thời là Nhà nghiên cứu cao cấp tại trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Tiến sỹ Tự Anh là kinh tế phát triển, chính sách công nghiệp, và kinh tế học thể chế. Ở Trường Fulbright, Tiến sỹ Tự Anh chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động chung và điều phối các hoạt động nghiên cứu và phân tích chính sách. Ông thường xuyên giảng dạy trong các khóa đào tạo ngắn hạn cao cấp cũng như trong các cuộc đối thoại chính sách với Chính phủ Việt Nam của Trường Harvard/Fulbright. Bên cạnh các hoạt động ở Trường Fulbright, Tiến sỹ Tự Anh còn là thành viên Nhóm chuyên gia kinh tế của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ông cũng là thành viên của Hội đồng khoa học Trường ĐH Quốc gia TP. HCM. Tiến sỹ Tự Anh thường xuyên tham gia thảo luận các vấn đề chính sách kinh tế trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam. Tiến sỹ Tự Anh nhận học vị tiến sỹ kinh tế học từ trường Boston College.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Lĩnh vực trả lời báo chí
Kinh tế vĩ mô
Đầu tư công
Phát triển vùng và địa phương
Tính cạnh tranh và môi trường kinh doanh
Điều tiết thị trường
Tài chính công
Nghiên cứu

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý