TS. Trần Thị Quế Giang

Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP. HCM  

Email: giangtq@fetp.edu.vn

Tiến sỹ Trần Thị Quế Giang là giảng viên môn Thẩm định Đầu tư Phát triển, Tài chính phát triển và Phân tích tài chính. Tiến sỹ Giang tốt nghiệp chương trình Tiến sỹ Khoa học Quản lý chuyên ngành Tài chính của trường Đại học Paris - Dauphine, sau khi có bằng Thạc sỹ Tài chính và bằng cử nhân Kinh tế ứng dụng chuyên ngành Tài chính cũng của trường Đại học Paris-Dauphine, Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu của Tiến sỹ Giang bao gồm điều tiết ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, và tài chính giáo dục.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Đồng Giảng viên
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Lĩnh vực trả lời báo chí
Tài chính - ngân hàng
Chính sách giáo dục

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý