Nguyễn Xuân Thành

Giám đốc Phát triển, Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Giảng viên Kinh tế học, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Cán bộ nghiên cứu cao cấp, Trường Harvard Kennedy

Email: thanhnx@fetp.edu.vn  

Ông Nguyễn Xuân Thành là Giám đốc Phát triển, giảng viên chính sách công của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) và là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy (HKS), Đại học Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính sách của ông Thành bao gồm tài chính phát triển, đầu tư công và kinh tế vĩ mô. Trước khi giảng dạy và làm công tác quản lý tại Trường Fulbright, ông Nguyễn Xuân Thành làm việc tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Tại FUV, ông Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các môn tài chính phát triển và thẩm định đầu tư công. Ông Nguyễn Xuân Thành nhận bằng Cử nhân kinh tế danh dự tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh Quốc và bằng thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Đồng Giảng viên
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Lĩnh vực trả lời báo chí
Kinh tế vĩ mô
Đầu tư công
Phát triển hạ tầng
Tài chính - ngân hàng
Nghiên cứu
Nghiên cứu chính sách

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý