Tiến sỹ Lê Việt Phú

Giảng viên chính sách môi trường, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Email: phulv@fetp.edu.vn

TS. Lê Việt Phú tham gia Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright từ tháng 11/2014. TS. Phú nghiên cứu và giảng dạy các chủ đề có liên quan đến kinh tế học môi trường, chính sách môi trường, và kinh tế lượng ứng dụng. TS. Phú chuyên về biến đổi khí hậu và tác động lên hệ thống tương tác thiên nhiên-con người. TS. Phú hiện đang nghiên cứu các vấn đề môi trường đang diễn ra tại Việt Nam như tác động kinh tế của việc khai thác nước ngầm, nước biển dâng, và biến đổi khí hậu tại Tiểu vùng Mekong. TS. Phú nhận bằng tiến sỹ kinh tế môi trường từ trường Đại học California, Berkeley năm 2013, với chủ đề ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến năng suất mùa màng và thay đổi mục đích sử dụng đất tại Hoa Kỳ. Trước đó TS. Phú đã nhận bằng thạc sỹ kinh tế phát triển tại trường Đại học Quốc gia Úc năm 2004, và tốt nghiệp cử nhân kinh tế học tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2000.

Các bài viết trên các tạp chí quốc tế

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Đồng Giảng viên
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý