Đỗ Thiên Anh Tuấn

Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright  

Email: tuandta@fetp.edu.vn  

Đỗ Thiên Anh Tuấn giảng dạy môn Kinh tế vĩ mô trong học kỳ Thu, Kinh tế học khu vực công và Phân tích tài chính trong học kỳ Xuân, và Tài chính phát triển trong học kỳ Hè. Trước đây, Anh Tuấn là giảng viên Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Anh Tuấn có bằng Thạc sĩ Chính sách công hạng ưu của FETP, bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng hạng ưu cùng danh hiệu Thủ khoa điểm Luận văn của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Anh Tuấn đã tham gia khóa Đào tạo Cao cấp của Đại học Harvard và có chứng chỉ Chính sách Thuế và Quản lý do Trường Harvard Kennedy cấp. Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của Anh Tuấn là chính sách kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính và tài chính nhà nước. Ngoài hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại FETP, Anh Tuấn còn thường xuyên tham gia thảo luận trên các diễn đàn kinh tế và cộng tác với các đài truyền hình, các tờ báo về các chủ đề kinh tế vĩ mô, chính sách phát triển kinh tế, cải cách ngân sách, đầu tư công, phát triển tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Đồng Giảng viên
Giảng viên chính
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Lĩnh vực trả lời báo chí
Kinh tế vĩ mô
Tài chính - ngân hàng
Phân tích tài chính
Tài chính phát triển

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý