Cổng kết nối cựu học viên

Truyền thông xã hội đã trở thành một phần trong đời sống xã hội và chuyên môn, các thành viên FSA tích cực kết nối thông qua kênh Cựu học viên trường Fulbright trên Facebook. Nhóm có hơn 600 thành viên là CHV và thường xuyên cập nhật thông tin về FSA và trường Chính sách công Fulbright.

https://www.facebook.com/groups/FETP.FSA

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý