172
Việt Nam: Phân cấp trong bối cảnh chia cắt thể chế
Tóm tắt:

Kể từ khi Đổi Mới (1986), phân cấp ở Việt Nam đã được mở rộng, nhưng vẫn còn hạn chế trong phân cấp ngân sách và hành chính hơn là phân cấp chính trị. Từ quan điểm tập trung, phân cấp đã phá vỡ tính thống nhất của các chính sách quốc gia và khuyến khích cạnh tranh không lành mạnh giữa các chính quyền địa phương. Đối với các chính quyền địa phương, phân cấp luôn thiếu vắng quyền tự chủ thể chế và thiếu nguồn lực tài chính.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Ngày:
20/10/2016
Số trang:
21
/   
/   

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý