Nghiên cứu chính sách
Các bài Nghiên cứu chính sách có thể xuất hiện dưới hình thức các bài nghiên cứu hàn lâm hay bài phân tích chính sách. Những nghiên cứu độc lập, khách quan, trên tinh thần xây dựng của nhà trường trong thời gian qua được công nhận là đã góp phần nâng cao chất lượng của thảo luận chính sách công ở Việt Nam.
Tên
Ngày
Tác giả
Ngôn ngữ

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý