Báo cáo chính sách
Trong mục Báo cáo chính sách này, các bạn sẽ tìm thấy các bài Đối thoại chính sáchNghiên cứu chính sách của FETP. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực không ngừng để các báo cáo chính sách của trường vừa là một nghiên cứu khoa học nghiêm túc, đồng thời có tính thời sự và liên quan trực tiếp tới những chính sách quan trọng của Việt Nam.

Đối thoại chính sách

Nghiên cứu chính sách

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý